"Eén jurist voor alle belangrijke zaken omtrent de bedrijfsvoering.
Wel zo praktisch. "

KANT advocatuur

Ondernemersrecht

Dit rechtsgebied bestrijkt alles waar de ondernemer bij de uitvoering van zijn werk mee te maken krijgt (en heeft dus ook betrekking op contracten- en aansprakelijkheidsrecht). Ondernemen brengt met zich mee dat rechtshandelingen (moeten) worden aangegaan. Soms gebeurt dat onbewust, er zijn voor de uitvoering van het werk materialen of gereedschappen nodig die worden besteld en geleverd, soms gebeurt het bewust en dienen er over een met een afnemer te sluiten overeenkomst concrete afspraken te worden gemaakt aangaande te leveren zaken of te verrichten diensten, de prijs, de termijn waarbinnen het werk of de dienst geleverd wordt, de aansprakelijkheden enzovoort. Bij de uitvoering van het werk kan de ondernemer zich laten bijstaan door derden, waarmee ook contractuele relaties dienen te worden aangegaan, zoals werknemers of anderen waarmee een eenmalige overeenkomst wordt gesloten of waaraan werkzaamheden worden uitbesteed. Na de uitvoering en oplevering van het werk kan de kous af zijn. Het kan ook anders gaan, het kan voorkomen dat de afnemer klaagt, of dat de gebruikte of geleverde zaken gebrekkig zijn. Of dat de afnemer weigert te betalen of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt. Bij al deze (rechts)handelingen kan het raadzaam of nuttig zijn gebruik te maken van een jurist die meedenkt, waar nodig assisteert en ‘ingrijpt’, dat wil zeggen de wederpartij erop wijst wat zijn verplichtingen zijn en deze zo nodig op gepaste wijze dwingt om zijn verplichtingen na te komen. Van belang is ook dat de ondernemer algemene voorwaarden gebruikt, dat deze voorwaarden adequaat zijn en dat deze voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst ook van toepassing zijn. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar het komt vaak voor dat de voorwaarden gebrekkig zijn of dat niet de juiste handelingen worden verricht om de voorwaarden daadwerkelijk van toepassing te laten zijn.
De ondernemer kan voor dergelijke, voor zijn bedrijfsvoering van groot belang zijnde zaken altijd bij KANT terecht. Wel zo praktisch.

Meer informatie?

Neem contact op

Contact Info

  • Rubensstraat 1, 7471 HX  Goor
  • 0547 – 263640
  • info@kantadvocatuur.nl
  • www.kantadvocatuur.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht