KANT, wel zo helder en voorspelbaar.

ONDERNEMERSRECHT

Alles waar de ondernemer mee te maken krijgt. Ondernemen betekent dat rechtshandelingen moeten worden aangegaan. Soms gebeurt dat onbewust, er zijn voor de uitvoering van het werk materialen of gereedschappen nodig en die worden besteld en geleverd, soms gebeurt het bewust: er dient over een met een afnemer te sluiten overeenkomst uitvoerig te worden onderhandeld over de te leveren zaken of diensten, de prijs, de termijn waarbinnen het werk of de dienst geleverd wordt, de aansprakelijkheden enzovoort.

Lees verder

STRAFRECHT

KANT behartigt de belangen van de klant indien deze op een of andere wijze met justitie in aanraking komt. Dat geldt voor particuliere klanten en voor bedrijfsmatige klanten in het bijzonder. Jarenlange ervaring op strafrechtelijk terrein betaalt zich dan uit. En dat is onder de vervelende omstandigheden waarin de klant komt te verkeren wel zo safe.

Lees verder

CONTRACTEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

In het rechtsverkeer worden voortdurend overeenkomsten/contracten gesloten. Veelal gebeurt dat onbewust en is de uitwerking van het contract een feit zonder dat dat wordt gemerkt. Het komt echter ook regelmatig voor dat uitvoerig dient te worden onderhandeld tussen de partijen die (mogelijk) een contractuele relatie met elkaar aangaan of wensen aan te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een huur- of arbeidsovereenkomst of een leverancierscontract.

Lees verder

ANDERE RECHTSGEBIEDEN

Voor zaken die betrekking hebben op andere rechtsgebieden kan KANT ook worden benaderd. Het is vaak nodig een beeld te hebben van het probleem waarmee men wordt geconfronteerd en een richting te weten die moet worden begaan om een oplossing te bereiken. Door de jarenlange ervaring heeft KANT inzicht in vrijwel elk rechtsgebied, zonder te kunnen spreken van een specialisme. Als er verder juridische werkzaamheden verricht moeten worden verwijst KANT naar een advocaat die is gespecialiseerd op het betreffende terrein, die volgens KANT zijn of haar sporen op dit terrein heeft verdiend. Daarvoor zijn aan KANT uiteraard geen kosten verschuldigd.

"Een jurist die meedenkt, waar nodig assisteert en ingrijpt."

KANT advocatuur

FILOSOFIE

Een advocaat dient zich in te leven in de zaak van zijn opdrachtgever, dient er altijd voor zijn opdrachtgever te zijn. Samen werken aan een oplossing van de zaak, het probleem, het voorkomen van problemen daaronder begrepen. De opdrachtgever moet zich geruggesteund voelen door zijn advocaat. Hij moet zich kunnen concentreren op zijn werk en weten dat zijn advocaat hem ‘ontzorgt’ op het juridisch terrein.

Verwacht op deze site geen wervende teksten als ‘KANT gáát voor uw zaak’, ‘Bij KANT weet u zich verzekerd van optimale rechtsbijstand door een jurist die meer weet dan anderen’, ‘Bij KANT kost het bijna niets’, of wat dies meer zij.
Een advocaat heeft de verplichting zijn werk voor zíjn cliënt goed en vakkundig te verrichten. Hij moet er altijd zijn voor zijn cliënt en het optimale resultaat voor zijn cliënt bereiken. Dat benadrukken doet vermoeden dat het ook anders kan en is dus verdacht. Het is namelijk een vanzelfsprekendheid. Het van de daken schreeuwen dat ‘we’ zo goed zijn zult u bij KANT dus niet horen.
Lees meer

Kosten

Voor het werk dat een advocaat levert dient de cliënt te betalen. In het algemeen worden de diensten van een advocaat duur gevonden. Het product, de dienst, is veelal niet tastbaar en dan is het betalen van een relatief hoog (uur)tarief voor die dienst niet vanzelfsprekend. Toch kan het ingrijpen van de advocaat veel narigheid voor de cliënt voorkomen en hem ook financiële voordelen opleveren. In het eerste gesprek met KANT wordt dat in kaart gebracht en doet KANT opgave van de kosten die haar optreden in het uiterste geval met zich zullen meebrengen. Aansluitend kan de cliënt besluiten of KANT voor de zaak wordt ingeschakeld. Zo ja, dan weet de cliënt in ieder geval waar hij aan toe is waar het betreft de kosten van de advocaat. Wel zo duidelijk.
Lees meer

Wie of wat is KANT?

KANT en KANT Advocatuur zijn de handelsnamen van KANT B.V. Deze vennootschap wordt bestuurd door Dick Kant, advocaat sinds 1991. Hij is de enige persoon die is verbonden aan KANT en verricht de overeengekomen diensten namens deze vennootschap voor de opdrachtgever. KANT is de enige opdrachtnemer in de contractuele relatie tot de opdrachtgever.
Lees meer

KANT in cijfers

Jaren ervaring
Actief in arrondissementen
Afgeronde zaken
Aanspreekpunt

"Met een beroep op je contract je recht uitoefenen. Wel zo zeker."

KANT advocatuur

Twitter

Neem contact op

Contact Info

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht