"Vooraf zekerheid over de kosten van je advocaat. Wel zo duidelijk."

Kosten

KANT huldigt het principe dat de cliënt moet weten waar hij aan begint, zodra hij KANT opdracht geeft om aan het werk te gaan. Daarom dienen de financiële gevolgen van het inschakelen van KANT bij de eerste bespreking met de cliënt te worden besproken. Als de cliënt vervolgens besluit KANT in te schakelen wordt dat tussen partijen vastgelegd.

KANT geeft er de voorkeur aan om met de cliënt een bedrag af te spreken waarvoor KANT de opdracht aanvaardt, gedurende het gehele traject. De helft van dat bedrag dient bij de aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan, de andere helft dient aan het einde van de zaak te worden voldaan.

Het is in sommige gevallen ook goed denkbaar dat de honorering afhankelijk wordt gesteld van het te bereiken resultaat. Er wordt dan afgesproken dat een zeker, beperkt bedrag wordt voldaan bij het aanvaarden van de opdracht en dat bij een gunstige afloop van de zaak een zekere nabetaling wordt gedaan.
Als de beide hiervoor omschreven varianten om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, zal KANT zijn cliënt een uurtarief in rekening brengen voor de daadwerkelijk aan de zaak bestede tijd, na de eerste bespreking (bij elke factuur wordt de gewerkte tijd per minuut gespecificeerd).
Het tarief dat een particuliere cliënt is verschuldigd bedraagt € 160,= per uur, het uurtarief voor een ondernemer bedraagt € 185,=, in beide gevallen te vermeerderen met 21 % BTW; er worden geen kantoorkosten berekend. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand worden de diensten verricht op basis van een door de raad voor rechtsbijstand af te geven toevoeging (zie voor de verdere financiële gevolgen voor de cliënt www.rvr.org).

 

Meer informatie?

Neem contact op

Contact Info

  • Rubensstraat 1, 7471 HX  Goor
  • 0547 – 263640
  • info@kantadvocatuur.nl
  • www.kantadvocatuur.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht