"Zeker, praktisch, toegankelijk & duidelijk."

KANT advocatuur

Over KANT

Een advocaat dient zich in te leven in de zaak van zijn opdrachtgever, dient er altijd voor zijn opdrachtgever te zijn. Samen werken aan een oplossing van de zaak, het probleem, het voorkomen van problemen daaronder begrepen. De opdrachtgever moet zich geruggesteund voelen door zijn advocaat. Hij moet zich kunnen concentreren op zijn werk en weten dat zijn advocaat hem ‘ontzorgt’ op het juridische gebied.

Het recht is veelomvattend, intrigerend, een instrument om een zeker resultaat te bereiken. De advocaat gebruikt dat recht, dagelijks en bij voortduring. Het is daarbij voortdurend een uitdaging om je een weg te banen in dat woud van regels, uitspraken van rechters en in de literatuur ingenomen stellingen, zodanig dat de opdrachtgever weet dat er op het juridisch terrein geen mogelijkheid onbenut wordt gelaten om tot een onder de omstandigheden optimaal resultaat te komen. Dat is voor KANT ook steeds weer een uitdaging. In gezamenlijkheid met de opdrachtgever tot iets moois te komen. Zodat we na afloop kunnen zeggen dat het recht het instrument is geweest waarmee het probleem is opgelost, tegen financieel aanvaardbare voorwaarden.

Verwacht op deze site geen wervende teksten als ‘KANT gáát voor uw zaak’, ‘Bij KANT weet u zich verzekerd van optimale rechtsbijstand door een jurist die meer weet dan anderen’, ‘Bij KANT kost het bijna niets’, of wat dies meer zij.
Een advocaat heeft de verplichting zijn werk voor zíjn cliënt goed en vakkundig te verrichten. Hij moet er altijd zijn voor zijn cliënt en het optimale resultaat voor zijn cliënt bereiken. Dat benadrukken doet vermoeden dat het ook anders kan en is dus verdacht. Het is namelijk een vanzelfsprekendheid.

Het van de daken schreeuwen dat ‘we’ zo goed zijn zult u bij KANT dus niet horen. Voor het werk dat een advocaat levert dient de cliënt te betalen. In het algemeen worden de diensten van een advocaat duur gevonden. Het product, de dienst, is veelal niet tastbaar en dan is het betalen van een relatief hoog (uur)tarief voor die dienst niet vanzelfsprekend. Toch kan het ingrijpen van de advocaat veel narigheid voor de cliënt voorkomen en hem ook financiële voordelen opleveren. In het eerste gesprek met KANT wordt dat in kaart gebracht en doet KANT opgave van de kosten die haar optreden in het uiterste geval met zich zullen meebrengen. Aansluitend kan de cliënt besluiten of KANT voor de zaak wordt ingeschakeld. Zo ja, dan weet de cliënt in ieder geval waar hij aan toe is waar het betreft de kosten van de advocaat. Wel zo duidelijk.

Wie of wat is KANT?

KANT en KANT Advocatuur zijn de handelsnamen van KANT B.V. Deze vennootschap wordt bestuurd door Dick Kant, advocaat sinds 1991. Hij is de enige persoon die is verbonden aan KANT en verricht de overeengekomen diensten namens deze vennootschap voor de opdrachtgever. KANT is de enige opdrachtnemer in de contractuele relatie tot de opdrachtgever.

Dick Kant is in 1991 in Rotterdam als advocaat beëdigd. Daar heeft hij de algemene praktijk uitgeoefend, totdat hij in 2001 in dienst trad van KienhuisHoving, alwaar hij zich met name richtte op contracten- en aansprakelijkheidsrecht, insolventierecht, huurrecht en economisch strafrecht. Aansluitend heeft hij zich in 2008 als zelfstandig advocaat gevestigd in Zutphen, waar hij die rechtsgebieden behandelde, alsook het commune strafrecht. In 2010 heeft hij zich aangesloten bij Daniels Huisman, aanvankelijk te Almelo, vanaf 2013 in Goor, waar hij hetzelfde werkterrein had.

Meer informatie?

Neem contact op

Contact Info

  • Rubensstraat 1, 7471 HX  Goor
  • 0547 – 263640
  • info@kantadvocatuur.nl
  • www.kantadvocatuur.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht