"Met een beroep op de overeenkomst je recht uitoefenen. Wel zo zeker."

KANT advocatuur

Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

In het rechtsverkeer worden voortdurend overeenkomsten (contracten) gesloten. Veelal staat men daar niet bij stil en is de uitwerking van het contract een feit zonder dat men dat merkt. Het komt echter ook regelmatig voor dat uitvoerig dient te worden onderhandeld tussen de partijen die een contractuele relatie met elkaar aangaan of wensen aan te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een huur- of arbeidsovereenkomst of een leverancierscontract. De aansluitend tussen hen gemaakte afspraken dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst waarin de rechten en verplichtingen over en weer helder dienen te worden verwoord. Bijstand van KANT voorkomt dat er bij of na de uitvoering van het contract onduidelijkheden zijn en dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor zaken waar hij vooraf geen rekening mee heeft gehouden. De rechten van de cliënt worden bewaakt en hij kan, als zich in de contractuele relatie met zijn wederpartij onverhoopt onwenselijke zaken voordoen, met een beroep op de overeenkomst zijn rechten uitoefenen. Wel zo zeker.

 

Meer informatie?

Neem contact op

Contact Info

  • Rubensstraat 1, 7471 HX  Goor
  • 0547 – 263640
  • info@kantadvocatuur.nl
  • www.kantadvocatuur.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht